Radny Miejski Przewodniczący Komisji Infrastruktury Społecznej

Bezpartyjny

Karol Suchocki

Rozliczenie

Szanowni Mieszkańcy Pabianic,
Dobiega końca kadencja samorządu. Czas więc na podsumowanie i rozliczenie. Jako radny miejski czuję się w obowiązku przekazać Państwu sprawozdanie z mojej 4-letniej pracy.

W 2002 r. startowałem w wyborach samorządowych jako bezpartyjny z listy SLD. Dzięki Państwa głosom zostałem wybrany radnym miejskim w okręgu nr 4 w Pabianicach. W Radzie Miejskiej zajmowałem się przede wszystkim sprawami służby zdrowia, opieki społecznej, kultury, sportu i oświaty. Na początku kadencji zostałem wybrany przewodniczącym Komisji Infrastruktury Społecznej. Pracuję także w komisjach budżetu i finansów oraz gospodarki komunalnej.

Po wyborach samorządowych w 2002 roku w Pabianicach władzę przejęła prawica. Prezydentem wybrany został Jan Berner, a ugrupowaniami, które wspierały go w rządzeniu, były: Porozumienie Samorządowe Prawicy, Prawo i Sprawiedliwość, Liga Polskich Rodzin i Chrześcijański Ruch Samorządowy. Ja jak i moi koledzy z klubu radnych lewicy byliśmy jedynymi radnymi w opozycji. Wielokrotnie przeciwstawialiśmy się złym decyzjom podejmowanym przez obecne władze Pabianic, protestowaliśmy przeciwko marnotrawieniu publicznych pieniędzy, domagaliśmy się inwestycji i pozyskiwania środków finansowych z funduszy unijnych, byliśmy przeciwko podwyżkom cen za wodę i ścieki. Niestety, chociaż racja była po naszej stronie to i tak radni prawicy bez żadnego sensownego uzasadnienia głosowali przeciwko naszym pomysłom i propozycjom. Efekty ostatnich 4 lat rządów prawicy są niestety zastraszające: brak inwestycji i nowych miejsc pracy, nieumiejętność pozyskiwania środków unijnych, dziurawe chodniki i drogi, szare i brudne miasto to jest właśnie nasza pabianicka rzeczywistość. Pamiętajmy, to wszystko już wkrótce można zmienić!!!

Moje działania w Radzie Miejskiej
Jako przewodniczącego Komisji Infrastruktury Społecznej:

 • Po moich wielokrotnych interwencjach i spotkaniach zorganizowanych na prośbę związków zawodowych i pracowników szpitala ujawnione zostały bulwersujące umowy jakie zawarte były między dyrekcję SP ZOZ w Pabianicach a prywatnymi firmami. Na podstawie tych umów pabianicki szpital płacił ogromne sumy pieniędzy za różne "dziwne" usługi. Dzięki moim działaniom niektóre umowy są obecnie zmieniane przez co istnieje realna szansa, iż szpital będzie mógł zaoszczędzić setki tysięcy złotych i przekazać te pieniądze na poprawienie usług medycznych.
 • Wraz z innymi radnymi doprowadziłem do zwolnienia dyrektora SP ZOZ w Pabianicach, którego skandaliczna działalność wielokrotnie opisywana była w lokalnych gazetach i którego zachowanie budziło wiele sprzeciwu i niezadowolenia ze strony mieszkańców i pracowników szpitala.
 • Podejmowałem skuteczne działania w celu przywrócenia funkcjonowania Izby Przyjęć na terenie szpitala przy ul. Jana Pawła 68, czego domagali się mieszkańcy Pabianic.
 • Domagałem się udzielenia przez miasto pomocy finansowej organizacjom społecznym, które pomagają bezdomnym i najbiedniejszym mieszkańcom naszego miasta. W tym celu zorganizowałem spotkanie z przedstawicielami tych organizacji i władzami Pabianic. Niestety, obecne władze Pabianic odrzuciły moją propozycję.
 • Wielokrotnie postulowałem zwiększenie środków finansowych na pomoc dla klubów sportowych działających w naszym mieście, gdyż to właśnie dzięki działalności tych klubów wielu młodych ludzi ma możliwość spędzać wolny czas na treningach i zajęciach sportowych. W ten sposób możemy zapobiegać chuligaństwu i pijaństwu, które szerzy się wśród młodzieży. Z satysfakcją musze stwierdzić, iż m.in. dzięki moim działaniom budżet na sport w tym roku jest wyższy i wynosi 200 tys. zł. Uważam jednak, iż w następnych latach środki na sport powinny być jeszcze wyższe, a nowe władze miasta powinny także działać skuteczniej w celu pozyskania środków finansowych na sport od sponsorów.
 • Wiele razy proponowałem, aby ożywić działalność naszego najpiękniejszego zabytku, czyli Dworu Kapituły Krakowskiej, tak aby na jego terenie organizowane były imprezy kulturalne dla mieszkańców Pabianic.

Jako radnego miejskiego:

 • Byłem przeciwny podwyżce cen biletów tramwajowych i dzięki mojej propozycji Rada Miejska wbrew prezydentowi Pabianic nie zgodziła się na podniesienie cen biletów. Niestety doszło do bulwersującej sytuacji, gdyż bilety zdrożały o 20 groszy wbrew decyzji radnym, za co odpowiedzialne są obecne władze Pabianic.
 • Wraz z moimi koleżankami i kolegami zaproponowaliśmy, tak jak ma to miejsce w wielu innych miastach wprowadzenie darmowych przejazdów środkami miejskiej komunikacji dla bezrobotnych mieszkańców naszego miasta, w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00. Nasza propozycja miała na celu ułatwienie osobom bezrobotnym poszukiwania nowych miejsc pracy. Nasz pomysł został jednak odrzucony przez radnych prawicowych.
 • Wielokrotnie interweniowałem w sprawie pozyskiwania środków unijnych, domagałem się, aby w Urzędzie Miejskim zajmowały się tym osoby odpowiednio przygotowane do tych spraw. Niestety, obecny prezydent i władze Pabianic nie zrobiły w tym temacie nic, przez co nasze miasto jako jedyne w łódzkim regionie nie zrealizowało do tej pory żadnej inwestycji ze środków unijnych!
 • Stanowczo protestowałem przeciwko wprowadzeniu kolejnych podwyżek cen za wodę i ścieki oraz metodom wprowadzenie ich w życie (bez zgody Rady Miejskiej), gdyż władze miasta zachowały się w tej sprawie skandalicznie. Uważam, że jednym z najważniejszych zadań jakie będą miały do rozwiązania nowe władze Pabianic, jest doprowadzenie do obniżenia cen wody i ścieków.
 • Dzięki moim działaniom oraz innych radnych lewicy upadł pomysł władz Pabianic, które chciały wydzierżawić w prywatne ręce Zakład Wodociągów i Kanalizacji, co groziło jeszcze większymi podwyżkami za wodę i ścieki.
 • Proponowałem, aby władze Pabianic wprowadziły ułatwienia i ulgi dla naszych pabianickich przedsiębiorców, gdyż w ten sposób można doprowadzić do tworzenia nowych miejsc pracy oraz ograniczenia biedy i bezrobocia.
 • Ze względu na moją wieloletnią działalność w ZHP i dużą sympatię do tej organizacji, działałem na rzecz przeznaczenia większej ilości środków finansowych z budżetu miasta na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z terenu naszego miasta.
 • Dzięki poprawce zgłoszonej przeze mnie i innych radnych opozycyjnych do jednej z uchwał o przekształceniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w spółkę, pracownicy ZWiK-u nie mogą być zwolnieni bez wiedzy i zgody związków zawodowych.
 • Wielokrotnie składałem różne interpelacje i zapytania do obecnych władz Pabianic, m.in.: w sprawie budowy mieszkań komunalnych, niezgodnego z prawem zajęcia działki przez miasto jednemu z mieszkańców Pabianic, w spawie marnotrawienia publicznych pieniędzy czy w sprawie karygodnych opóźnień dotyczących przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego.

Karol SuchockiKarol Suchocki, 55 lat, ukończył Politechnikę Łódzką i pracował na tej uczelni przez 3 lata. Następnie pracował jako komendant hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Pabianicach, obecnie wraz z małżonką i córką prowadzi działalność gospodarczą. Bezpartyjny, wybrany w 2002 r. na radnego miejskiego z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W Radzie Miejskiej jest przewodniczącym Komisji Infrastruktury Społecznej oraz pracuje w komisji budżetu i finansów oraz komisji gospodarki nieruchomościami.


Oficjalna strona radnego Karola Suchockiego
Wszelkie prawa zastrzeżone