Moim zdaniemMarnotrawienie publicznych pieniędzy

W ostatnich latach w Pabianicach wielokrotnie miałem możliwość przekonania się, że publiczne pieniądze są wydawane niewłaściwie, a więc po prostu marnotrawione. Najlepszym tego przykładem jest pabianicki szpital, w którym setki tysięcy złotych wypłacane są dla doradców dyrekcji szpitala czy firm, które świadczą moim zdaniem zbędne usługi. Uważam, że zamiast zatrudniania doradców i płacenia im astronomicznych wynagrodzeń, pieniądze te powinny być przeznaczone na poprawę usług medycznych, co byłoby z korzyścią dla wszystkich pacjentów.

Kolejnym przykładem niewłaściwego gospodarowania pieniędzmi podatników jest spółka Targowiska Miejskie. Pabianice są chyba jedynym miastem w Polsce, w którym tego rodzaju spółka nie potrafi wypracować zysków. Przez długi czas spółka Targowiska Miejskie miesięcznie przynosiła kilkadziesiąt tysięcy złotych straty. Stało się tak gdyż zatrudniono w niej zbyt dużo osób, które bardzo często znalazły tam pracę dzięki układom i znajomościom.

Tworzenie dodatkowych, zbędnych stanowisk w Urzędzie Miejskim oraz w zakładach i spółkach miejskich to jedna z największych przyczyn marnotrawienia naszych pieniędzy. Na sztucznie tworzonych etatach zatrudniane są często osoby bez kompetencji, po znajomości i z nadania politycznego.

Uważam, że nowy prezydent i samorząd powinien zdecydowanie przeciwstawić się takim praktykom. Pieniądze, które są wydawane na niepotrzebny rozrost administracji powinny być wydawane na inne cele, takie jak służba zdrowia, opieka społeczna czy remonty dróg i chodników.

Pomoc dla biednych i bezdomnych

W naszym mieście działa wiele organizacji i stowarzyszeń, które pomagają najbiedniejszym mieszkańcom naszego miasta. Niestety organizacje społeczne nie mogą liczyć na pomoc od władz miasta. A przecież robią tak dużo, wydają posiłki dla potrzebujących, zapewniają noclegi bezdomnym, prowadzą zajęcia dla osób, które chcą wyjść z nałogu alkoholowego lub narkotykowego. Jestem zdania, że miasto powinno wspierać finansowo takie organizacje, trzeba umożliwić działalność tym, którzy chcą pomagać potrzebującym. Władze miasta powinny koordynować działalność wszystkich służb miejskich i organizacji pomagającym najbiedniejszym, aby ta pomoc mogła dotrzeć do wszystkich. Uważam również, że miasto ma moralny obowiązek wspierać finansowo organizacje działające na rzecz innych ludzi, gdyż są takie możliwości finansowe i prawne.

Drobna przedsiębiorczość

Jednym z głównych sposobów na ograniczenie bezrobocia w naszym mieście jest wsparcie drobnych przedsiębiorców. Takich przedsiębiorców działa w Pabianicach kilka tysięcy. Każdy z nich zatrudnia po kilka osób, co w efekcie oznacza, że to właśnie oni mogą być kołem zamachowym dla pabianickiej gospodarki. Wsparcie takich przedsiębiorstw czy zakładów rzemieślniczych może odbywać się np. przez obniżenie podatków czy pomoc w szkoleniach i zdobywaniu odpowiedniego zawodu przez młode osoby, które dzięki temu znajdą tam pracę. Zaletą małych, często rodzinnych przedsiębiorstw jest to, iż one nie przenoszą swojej działalności gospodarczej do innych miast. Są związane z Pabianicami, tutaj płacą podatki, zatrudniają mieszkańców naszego miasta i w ten sposób przyczyniają się do jego rozwoju. Wierzę, że przy pomocy władz miejskich takie drobne przedsiębiorstwa mogą rozwijać się lepiej, a dzięki temu wielu młodych ludzi nie będzie musiało szukać pracy w innych krajach, gdyż znajdą ją w swoim rodzinnym mieście.

Kultura i sport

Centrum życia kulturalnego w Pabianicach powinien być zabytkowy i piękny Dwór Kapituły Krakowskiej popularnie nazywany przez pabianiczan Zamkiem. Jestem zdania, że w tym pięknym zabytkowym obiekcie powinny odbywać się imprezy kulturalne dla mieszkańców naszego miasta. Mogłyby to być koncerty muzyki poważnej, ciekawe wystawy czy wernisaże. Niestety od wielu lat, poza kilkoma wyjątkami, w pabianickim zamku nic się nie dzieje. Ten piękny i odremontowany zabytek jest zupełnie niewykorzystywany, a przecież w innych miastach tego typu obiekty tętnią życiem i przyczyniają się do rozwoju kultury.

Do niedawna w Miejskim Ośrodku Kultury działał klub, w którym odbywały się koncerty pabianickich muzyków oraz występy zespołów z innych miast. Niestety dyrekcja MOK-u nie potrafiła stworzyć odpowiednich warunków do tego, aby ten klub dalej działał i promował pabianicką kulturę. A Pabianice są przecież ośrodkiem prężnie działających zespołów jazzowych i bluesowych. Sprawą niezwykle ważną jest to, aby umożliwić naszym rodzimym twórcom odpowiednie warunki do dalszego rozwoju. Niestety likwidacja jedynego w naszym mieście lokalu, w którym można było posłuchać koncertów pabianickich muzyków pokazuje, że nikomu z obecnych władz miasta nie zależy na rozwoju kultury. Osobiście uważam, że jest to wielki błąd i że nowe władze miasta powinny wspierać środowiska i inicjatywy kulturalne w naszym mieście.

Jestem gorącym zwolennikiem tego, aby miasto w większym stopniu dotowało sport niż ma to miejsce obecnie. Pomoc pabianickim klubom, szczególnie na rozwój sportu młodzieżowego może mieć ogromne znaczenie dla przyszłości młodych ludzi. Wspierając kluby sportowe, do których na zajęcia przychodzić będą młodzi ludzie zmniejszamy ryzyko popadnięcia przez nich w alkoholizm, narkotyki czy niebezpieczne towarzystwo. Uważam, że sport może wychowywać i dlatego pomóżmy w jego rozwoju w naszym mieście.

Karol Suchocki


Oficjalna strona radnego Karola Suchockiego
Wszelkie prawa zastrzeżone